Over de arts

Kennis maken met dokter A. Peters

Dokter A. Peters is sinds 1998 apotheekhoudend huisarts in Garderen, een klein plaatsje midden op de Veluwe. Dokter A. Peters heeft geneeskunde gestudeerd in Utrecht en zijn opleiding voltooid in Cambridge, Groot Brittannië. Tijdens deze opleiding heeft hij een kleine vier jaar als chirurgisch arts in het ziekenhuis gewerkt.

“Naast het werk als huisarts, wat zeer uitdagend en enerverend is, ben ik een aantal jaren geleden begonnen me te specialiseren in cosmetische behandelingen. Fillers, btx maar ook ooglidcorrecties hebben mijn bijzondere aandacht en belangstelling. Hiervoor heb ik binnen mijn praktijk ook een ruimte ingericht waar ik deze behandelingen kan uitvoeren. Het is plezierig iemand te kunnen helpen bij veranderingen van de huidstructuur die onvermijdelijk optreden bij het toenemen van de leeftijd. Anderzijds haast ik mij te verklaren dat ik weiger om mee te werken aan het ‘verbouwen’ van een persoon, die een onnatuurlijke jonge leeftijd nastreeft. Onze praktijk is een onderdeel van een gezondheidscentrum. Diverse andere therapeuten zijn geheel of in deeltijd aan onze praktijk verbonden, o.a. een huid- en oedeemtherapeut.” – A. Peters

Bekijk het artikel over A. Peters op NVCH – Nederlandse vereniging cosmetische huisartsen.